เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการออกแบบ งานก่อสร้าง และงานการตลาด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกงานจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รับจัดงานสัมนา เปิดตัวสินค้า ออกแบบสิ่งพิมพ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกจังหวัดทั่วประเทศ

บริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ คอนโดมีเนี่ยม และรีสอร์ท

จัดจำหน่ายสินค้า และธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้า

รับออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง ทั้งในและต่างประเทศ